Condițiile de călătorie pentru copiii minori neînsoțiți. Cum vă putem ajuta noi?

Condițiile de călătorie pentru copiii minori neînsoțiți. Cum vă putem ajuta noi?

Category:

Minorii au garantat dreptul de a ieși din Republica Moldova, doar sub supravegherea unui matur. Statul Republica Moldova se asigură astfel, că fiecare cetățean care iese de pe teritoriul său,  se va afla în siguranță și nu va fi supus riscului traficului de ființe umane. Pentru a spori siguranța minorilor, legislația prevede respectarea anumitor condiții de trecere a frontierei.

  • Minorul este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte sau de o persoană fizică împuternicită
  • Minorul trebuie să fie însoțit de unul din părinți (nu este necesar consimțământul ambilor părți, în condițiile unei călătorii cu copilul minor).
  • Însoțit de reprezentantul legal ( tutori, curatori, înfietori, care au dreptul legal de a reprezenta interesele, drepturile și libertățile minorului).
  • Prin prezența unui însoțitor, desemnat legal prin intermediul unei procuri, ce trebuie autentificată notarial. În procură/declarație se indică scopul călătoriei, durata și țara de destinație. Dacă părinții se află peste hotare, procura poate fi eliberată de ambasadă sau consulatele moldovenești în străinătate.

Compania Eurotransport oferă serviciul special, care presupune asistență și supraveghere de către angajații companiei (stewardesse) a minorilor cu vârstă de la 5 ani, care călătoresc fără părinți. Astfel minorul, cetatean al Republicii Moldova, care intentioneaza să călătorească singur înafara țării, va avea nevoie de o declaratie de la un parinte / reprezentant legal, autentificată notarial care va desemna personalul companiei Eurotransport ca însoţitori la cursa respectivă. Informaţia necesară despre datele însoțitorilor de bord, care urmeaza a fi împuterniciţi cu asistenţă și supravegherea minorului în timpul zborului poate fi primită la numărul de telefon: 022 223 080.

Prin întocmirea unei procuri, minorul se va afla sub supravegherea personalului companiei până la destinație. O procură este valabilă un an de zile, dar termenul de valabilitate poate fi modificat in functie de necesitate. Termenul maxim care poate fi scris în procură este de 3 ani.

Sursa foto: Bizlaw.md

Autoritaţile unor state solicită deţinerea de anumite acte suplimentare pentru minorii care călătoresc singuri. Prin urmare, planificînd o călătorie în acest mod, este obligatoriu sa vă informaţi care sunt cerinţele legale ale ţării de reşedinţă a minorului, a ţarii de plecare/sosire/transit, pentru a vă asigura că pasagerul va deţine toate documentele necesare pentru călătorie.

Pentru cetățenii români minori, condițiile de ieșire din țară sunt următoarele:

  • Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) și călătorește însoţit de ambii părinţi
  • Este titular al unui document de călătorie individual, şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, sau după caz face dovada decesului celuilalt părinte
  • Este titular al unui document de călătorie individual, şi călătoreşte însoţit de o alta persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoţitoare prezintă extrasul de cazier judiciar şi o declarație a ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat.

Este titular al unui document de călătorie individual şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, dacă părintele însoţitor face dovada faptului ca minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (în caz de divorț al părinților, sau deces a unuia dintre părinți).      

Mai multe informații cu privire la condițiile de ieșire din țară a cetățenilor români minori, puteți afla accesând site-ul Poliției de Frontieră Române https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-conditii-de-iesire-din-tara-pentru-cetatenii-romani-minori-59.html