Adjud

Chișinău ➜ Adjud (Tur)

În curînd!!!!! Detalii la Tel: 022-22-30-80


Adjud ➜ Chișinău (Retur)

În curînd!!!!! Detalii la Tel: 022-22-30-80

Orașul Adjud este istoric cunoscut ca fiind orașul așezat la intersecția provinciilor românești Moldova, Țara Românească și Transilvania. Astăzi, Adjud reprezintă un important nod feroviar și rutier din România. Adjud este situat în județul Vrancea, la confluența râului Trotuș cu râul Siret. Întreg teritoriu al orașului este mărginit de colini subcarpatice cu înălțimi de până la 400 m.

Adjud are foarte multe de oferit celor ce sunt dornici de o aventură culturală. Una din variantele petrecerii timpului liber ar putea fi o vizită la Muzeul Orășenesc.

Pentru vizitatorii religioși o locație foarte atrăgătoare ar putea fi Mănăstire Sihastru, a cărei istorie datează încă din anul 1748. Mănăstirea dispune de o colecție muzeală de icoane, cărți de cult, veșminte și obiecte bisericești cu valoare de patrimoniu.

O mulțime de obiective din municipiul Adjud sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Vrancea ca monumente de interes local. Șase dintre ele situri arheologice- ca așezarea de la Movilița etc. Două obiective sunt monumente de arhitectură- primăria, a cărei istorie începe încă din secolul XIX, spitalul din strada Alexandru Ioan Cuza din Adjud, cu vestigii din epoca Bronzului și cea Medievală.

Posibilitatea de a vedea lucrări de artă, a face vizite documentare, și cel mai interesant, de a degusta vinuri, o puteți avea vizitând: Barajul Bicaz, Crame, Casa Memorială George Enescu etc.

Orașul Adjud este foarte bogat și divers în ceea ce privește monumentele istorice și culturale. Faimosul mausoleu Mărășești este un impunător monument funerar dedicat eroilor Primului Război Mondial. Monumentul adăpostește osemintele a peste 5.000 de soldați români, în aproximativ 170 de cripte individuale și comune.

Cercetările geologice arată că subterana municipiului este alcătuită din straturi de pietriș, nisipuri levantine și cuaternare, ce formează depozite acvifere. În partea de Nord a orașului a fost descoperită o așezare din Epoca Bronzului, care datează aproximativ din mileniul II î. Hr și aparține culturii Monteoru. Tot aici fusese descoperite vestigiile unei așezări geto-dace.